Wzór CV dla laboranta / technika laboratoryjnego - gotowy przykład

Praca laboranta wiąże się z przygotowywaniem próbek, wykonywaniem analiz biofizycznych i chemicznych oraz prowadzeniem dokumentacji i raportów z badań. Pisząc zatem CV laboranta należy skupić się zarówno na doświadczeniu i umiejętnościach, ale również na posiadanym wykształceniu i kursach.

Pamiętaj, że im lepsze CV napiszesz, tym większe masz szanse na dostanie pracy. Możesz wtedy również negocjować wyższe wynagrodzenie za swoją pracę.Chcesz w kilka minut przygotować skuteczne CV i list motywacyjny do laboratorium? Wypróbuj nasz kreator, gdzie znajdziesz skuteczne szablony oraz gotowe przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w kilka minut tutaj.

Wybierz atrakcyjną formę CV i pokaż, że angażujesz się w szukanie pracy, stwórz swoje CV tutaj

Wzór CV pracownika do laboratorium

Do podstawowych danych, jakie musisz umieścić w swoim CV, należą:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres email.

Jeżeli chcesz, aby rekruter lepiej cię zapamiętał, dodaj do swojego CV zdjęcie. Pamiętaj, by fotografia wyglądała profesjonalnie. Więcej o regułach dotyczących zdjęcia w CV przeczytaj tutaj.

Aby ułatwić sobie cały proces pisania CV i listu motywacyjnego, możesz skorzystać z przygotowanego przez nas programu do pisania CV. Zamiast męczyć się z formatowaniem tekstu w Wordzie, możesz skupić się na tym co najważniejsze - treści. Łatwo też wybierzesz jeden z 16 profesjonalnych szablonów.

Poniżej CV laboranta stworzone za pomocą naszego kreatora CV.Co umieścić w podsumowaniu zawodowym w CV laboranta?

Podsumowanie zawodowe pełni w CV laboranta rolę przedstawienia (w 3 - 4 zdaniach) najważniejszych informacji o twojej dotychczasowej karierze. Z tego powodu jest umieszczane na górze CV, by rekruter przeczytał je w pierwszej kolejności.

Pisze się ją jednak dopiero gdy reszta CV jest gotowa, a ty widzisz, czym możesz się pochwalić. By ułatwić ci pisanie celu zawodowego, przygotowaliśmy 3 pytania, na jakie powinieneś odpowiedzieć:

 • jakie posiadasz doświadczenie,
 • jakie są twoje najważniejsze umiejętności i sukcesy,
 • jaką wartość chcesz wnieść do nowego miejsca pracy.

Przykład:

Od ponad 3 lat pracuję jako laborant w branży spożywczej. Posiadam wyższe wykształcenie z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Jestem osobą zorganizowaną i z wielką dokładnością realizuje powierzone mi zadania.


Jak opisać doświadczenie zawodowe w CV do laboratorium?

Pracodawcy chętnie zatrudniają ludzi posiadających doświadczenie zawodowe na szukane stanowisko, ponieważ ich proces wdrażania jest stosunkowo krótki.

Wymieniając swoje doświadczenie zawodowe w CV laboranta, rozpocznij od najnowszego, a w każdym wpisie zawrzyj informacje jak:

 • nazwa stanowiska,
 • nazwa pracodawcy,
 • okres zatrudnienia z dokładnością do miesięcy,
 • zakres wykonywanych obowiązków,
 • szczególne osiągnięcia podparte liczbami.

Przykład:

Technik laborant / Miejskie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych / 03.2018 - obecnie

 • Pobór prób do badań mikrobiologicznych i chemicznych.
 • Przygotowywanie prób i wykonywanie badań.
 • Prowadzenie magazynu próbek referencyjnych.
 • Nadzór i kontrola procesów mycia i dezynfekcji maszyn i pomieszczeń produkcyjnych.
 • Sporządzanie sprawozdań z badań.

Pomoc laboratoryjna / Diagnosis Sp. z.o.o. / 02.2017 - 02.2018

 • Rejestracja zleceń i przyjmowanie materiału do badań.
 • Przygotowanie stanowisk pracy na pracowni analityki ogólnej.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej.
 • Udział w procesie kontroli jakości.

Kursy i wykształcenie - co wpisać w CV technika laboranta?

W zależności od pracodawcy na stanowisku laboranta może być wymagane wykształcenie wyższe. Mogą oni liczyć również na lepiej płatne stanowiska. Nie jest ono jednak koniecznością i część pracodawców zatrudnia kandydatów również po szkole średniej z wykształceniem technicznym.

Pamiętaj, by nie wymieniać wszystkich ukończonych od podstawówki szkół, a skupić się jedynie na ostatnim etapie edukacji.

W sekcji z wykształceniem możesz dodać również odbyte kursy i szkolenia. Oprócz tytułu szkolenia możesz dodać również datę jego odbycia z dokładnością do miesiąca.

Przykładowe wpisy z naszego wzoru CV laboranta znajdziesz poniżej.

Przykład wykształcenia:

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / 10.2013 - 06.2018

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Uzyskany tytuł: magister


Przykład szkolenia:

Dokumentowanie i wdrażanie systemu zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO/IEEC 17025:2018-02

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015


Umiejętności w CV laboranta - jakie wymienić?

Wymieniając umiejętności w CV laboranta, w pierwszej kolejności zacznij od tych wymienionych w ogłoszeniu o pracę, na jakie aplikujesz. Dobrą praktyką jest podzielenie ich na umiejętności miękkie i twarde.

Miękkie dotyczą relacji społecznych i podejścia do pracy, a więc na przykład umiejętności pracy w zespole.

Twarde dotyczą umiejętności pozyskanych w czasie edukacji czy szkoleń, jak obsługa komputera, urządzeń pomiarowych.

Poniżej znajdziesz więcej przykładów z podziałem na miękkie i twarde.

Przykład umiejętności twarde:

 • Znajomość technik analitycznych i mikrobiologicznych
 • Znajomość wytycznych dotyczących dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)
 • Posługiwanie się urządzeniami kontrolnopomiarowymi i aparaturą laboratoryjną
 • Znajomość pakietu MS Office

Przykład umiejętności miękkie:

 • Utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole

Jakie zainteresowania wymienić w CV pracownika do laboratorium?

Aby pokazać się z jak najlepszej strony, możesz dodać w zainteresowaniach te związane z szeroko rozumianym zawodem laboranta. Dotyczyć mogą one na przykład biochemii lub pracy zespołowej.

Więcej o zainteresowaniach w CV przeczytaj tutaj.

Przykład:

 • medycyna naturalna
 • ochrona środowiska
 • gry zespołowe

Autor: Marcin | Ostatnia modyfikacja: 09.04.2022