Gotowy wzór CV dla fakturzystki - przykłady i wskazówki

Fakturzystka

Aby przygotować mocne CV jako fakturzystka, konieczne jest uwzględnienie kluczowych umiejętności związanych z obszarem finansów i księgowości. Opisz dokładnie swoje doświadczenie zawodowe w obszarze fakturowania, podkreślając skuteczność w obsłudze transakcji finansowych i sprawozdawczości. Dodaj również informacje o zdolnościach do obsługi programów księgowych.


Chcesz w kilka minut przygotować skuteczne CV i list motywacyjny fakturzystki? Wypróbuj nasz kreator, gdzie znajdziesz skuteczne szablony oraz gotowe przykłady. Stwórz CV i list motywacyjny w kilka minut tutaj.

Wypróbuj kreator CV
Wybierz atrakcyjną formę CV i pokaż, że angażujesz się w szukanie pracy, stwórz swoje CV tutaj

Wskazówki dotyczące pisania CV dla fakturzystki

W pracy jako fakturzystka, kluczowe jest posiadanie solidnych umiejętności z zakresu księgowości i finansów. Zdolności matematyczne oraz precyzyjne zrozumienie przepisów podatkowych i rachunkowości są niezbędne do skutecznego wystawiania faktur, monitorowania transakcji finansowych oraz utrzymania dokładności danych księgowych. Ponadto umiejętność obsługi programów komputerowych związanych z księgowością jest kluczowa w codziennej pracy fakturzystki.

W CV warto podkreślić doświadczenie związane z obszarem fakturowania, uwzględniając szczegółowe informacje o poprzednich miejscach pracy. Wymień obowiązki związane z kontrolą i obsługą transakcji finansowych, prowadzeniem rejestru faktur, a także monitorowaniem terminów płatności. Podkreśl także zdolności do współpracy z zespołem, zwłaszcza z działem księgowości, oraz umiejętność efektywnej komunikacji z klientami i dostawcami w kontekście rozliczeń finansowych.

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór CV fakturzystki, napisany za pomocą kreatora CV.

Wzór CV fakturzystki - profesjonalny przykład gotowego CV do pracy przy wystawiania faktur i zarządzania obiegiem dokumentów

Skuteczne podsumowanie zawodowe w CV fakturzystki

W podsumowaniu zawodowym w CV jako fakturzystka warto skupić się na kluczowych aspektach pracy, które cię wyróżniają. Przedstaw swoje doświadczenie w obszarze fakturowania oraz podkreśl skuteczność w obsłudze transakcji finansowych. Wymień konkretne zadania związane z kontrolą faktur, monitorowaniem terminów płatności oraz współpracą z zespołem księgowym. Dodatkowo podkreśl umiejętność obsługi programów komputerowych dedykowanych księgowości, co stanowi istotny element efektywnej pracy fakturzystki.

Podsumowanie zawodowe powinno być zwięzłe, zazwyczaj mieści się w 3 - 4 zdaniach. Unikaj zbyt rozbudowanych opisów i skoncentruj się na najważniejszych osiągnięciach i umiejętnościach.

Przykład:

Skuteczna fakturzystka z 5-letnim doświadczeniem w obszarze księgowości. Doskonała orientacja w procesach fakturowania, terminach płatności i raportowaniu finansowym. Zaawansowane umiejętności w obszarze programów księgowych, szczególnie Comarch Optima oraz optymalizacja procesów fakturowania i efektywna współpraca z działem księgowości.


Jak poprawnie opisać doświadczenie zawodowe w CV dla fakturzystki?

W sekcji doświadczenia zawodowego w CV jako fakturzystka warto szczegółowo opisać poprzednie stanowiska pracy, skupiając się na konkretnych obowiązkach i osiągnięciach. Wymień zadania związane z fakturowaniem, takie jak kontrola i obsługa transakcji finansowych, monitorowanie terminów płatności, a także prowadzenie rejestru faktur. Podkreśl także współpracę z zespołem księgowym oraz ewentualne projekty czy inicjatywy związane z optymalizacją procesów fakturowania.

Zazwyczaj pracodawcy oczekują od kandydatów na to stanowisko pewnego doświadczenia w obszarze księgowości lub fakturowania, nawet jeśli jest to krótki okres. Kluczowe jest, aby podać daty zatrudnienia na poprzednich stanowiskach, nazwy firm, a także krótki opis obowiązków i osiągnięć, które są istotne dla pracy fakturzystki.

Przykład:

Fakturzystka / Firma XYZ, Poznań / 09.2020 - obecnie

Zakres obowiązków:

 • Skuteczne zarządzanie kompleksowym procesem fakturowania dla klientów korporacyjnych, obejmującego kontrolę, rejestrację i monitorowanie transakcji finansowych.
 • Aktywny udział w optymalizacji procedur fakturowania, skracając czas obsługi i zwiększając precyzję danych księgowych.
 • Realizacja efektywnej współpracy z działem księgowości w celu rozwiązania problemów związanych z płatnościami oraz terminowym rozliczeniem transakcji.
 • Zaawansowane wykorzystanie programu Excel do analizy danych finansowych i sporządzania raportów wspierających procesy decyzyjne.

Osiągnięcia:

 • Optymalizacja procedur fakturowania, skracając czas obsługi o 20%, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności działu.

Asystentka ds. Księgowości / Firma ABC, Poznań / 09.2018 - 08.2020

Zakres obowiązków:

 • Skrupulatne prowadzenie rejestru faktur, z dbałością o zgodność z umowami i poprawność dokumentów finansowych.
 • Aktywny udział w projekcie wdrożenia nowego oprogramowania do fakturowania, obejmujący skuteczne szkolenie zespołu w obszarze jego obsługi.
 • Efektywna współpraca z zespołem księgowym w procesie rozliczania transakcji, eliminując bieżące problemy związane z dokumentacją finansową.
 • Stałe przestrzeganie przepisów podatkowych i norm rachunkowości w codziennej pracy, zapewniając zgodność z wymaganiami branżowymi.

Osiągnięcia:

 • Udoskonalenie procesu współpracy z działem księgowości, eliminując opóźnienia w rozliczeniach o 15%, co wpłynęło na pozytywne relacje z klientami.

Co wymienić w wykształceniu, kursach i szkoleniach w CV fakturzystki?

W CV fakturzystki warto wyróżnić kilka kluczowych elementów dotyczących wykształcenia. Przede wszystkim należy podać nazwę szkoły średniej, którą ukończyłaś, oraz uzyskany tytuł. Jeśli posiadasz wyższe wykształcenie z zakresu finansów, rachunkowości lub pokrewnych dziedzin, również powinno to być uwzględnione w CV.

Jeśli chodzi o wykształcenie zawodowe w dziedzinie fakturowania, to warto w CV uwzględnić kursy, szkolenia lub certyfikaty z zakresu rachunkowości, finansów lub obsługi programów do fakturowania. Wymogi dotyczące wykształcenia zawodowego mogą różnić się w zależności od pracodawcy i specyfiki branży. Przykładowe kursy mogą obejmować obsługę programów takich jak Microsoft Excel, programy księgowe, czy też szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Przykład wykształcenie średnie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / 2015 - 2019

  Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Przykład wykształcenie wyższe:

 • Technikum Ekonomiczne w Poznaniu / 2015 - 2019

  Specjalizacja: Technik Rachunkowości

Przykład kursów i szkoleń:

 • Kurs obsługi programów fakturowania / 10.2020

  Kurs praktyczny z obsługi programów do fakturowania, w tym m.in. programów takich jak Subiekt GT, Comarch Optima czy InsERT.

 • Kurs Excel dla specjalistów finansowych / 10.2021

  Zaawansowany kurs Microsoft Excel, obejmujący m.in. tworzenie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych, analizę danych oraz przygotowywanie raportów.


Jakie istotne umiejętności umieścić w CV fakturzystki?

W umiejętnościach fakturzystki warto podkreślić zarówno umiejętności techniczne, związane z obsługą narzędzi i programów informatycznych, jak i kompetencje interpersonalne ważne w kontekście efektywnej pracy zespołowej oraz obsługi relacji z klientami i kontrahentami. Przykładowe umiejętności techniczne, które warto uwzględnić w CV fakturzystki, to biegła obsługa programów do fakturowania (np. Subiekt GT, Comarch Optima), zaawansowane korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel, a także znajomość ogólnych narzędzi biurowych.

Dodatkowo ważne jest uwzględnienie umiejętności związanych z dokładnością i skrupulatnością, co jest kluczowe w kontekście pracy z dokumentacją finansową. Fakturzystka powinna wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia, dzięki czemu będzie w stanie skutecznie analizować i identyfikować błędy w dokumentach finansowych. Ponadto umiejętność zrozumienia i przestrzegania przepisów podatkowych oraz znajomość procedur związanych z księgowością są kluczowe.

Przykład:

 • Obsługa programów do fakturowania Subiekt GT oraz Comarch Optima
 • Generowanie faktur oraz kontrola zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami
 • Biegła znajomość Microsoft Excel (analiza danych finansowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych oraz generowanie raportów)
 • Precyzyjna praca z dokumentacją finansową, zwracanie szczególnej uwagi na poprawność wprowadzanych danych oraz identyfikację błędów
 • Dokumentowanie transakcji w zgodności z prawem oraz minimalizowanie ryzyka ewentualnych nieprawidłowości
 • Umiejętność analitycznego podejścia do dokumentów finansowych, identyfikacja oraz szybkie rozpoznawanie nieprawidłowości
 • Doskonała komunikacja zarówno wewnętrzna, w ramach zespołu księgowego, jak i zewnętrzna, w relacjach z kontrahentami
 • Skuteczne planowanie i zarządzanie czasem

Jakie zainteresowania wymienić w CV fakturzystki?

W sekcji dotyczącej zainteresowań w CV fakturzystki warto podkreślić elementy, które świadczą o umiejętnościach miękkich, istotnych dla skutecznego wykonywania obowiązków. Przykładowo zainteresowanie analizą danych finansowych, śledzeniem nowości z zakresu przepisów podatkowych czy udział w szkoleniach z obszaru rozwoju umiejętności interpersonalnych mogą być korzystne. Ponadto zainteresowania związane z technologią, może podkreślać gotowość do doskonalenia się w obszarze umiejętności technicznych.

Przykład:

 • Udział w kursach doskonalących umiejętności techniczne
 • Śledzenie nowości w prawie podatkowym
 • Aktywność w społecznościach branżowych

Autor: Marcin | Ostatnia modyfikacja: 23.01.2024