Jak dobrze opisać swoje doświadczenie zawodowe w CV? Przykłady gotowych wpisów.

Doświadczenie zawodowe w profesjonalnie przygotowanym CV

Przedstawiamy zasady jakimi należy się kierować przy uzupełnianiu sekcji z historią zatrudnienia w profesjonalnym CV. Jaka treść jest najbardziej preferowana przez pracodawców w doświadczeniu zawodowym. Sprawdź!Co sprawia że doświadczenie zawodowe to najważniejszy element twojego CV?

Historia zatrudnienia to najważniejsza sekcja, po której rekruter może określić czy masz odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko. Może stwierdzić przez jaki okres wykonywałeś czynności w danej firmie i jakie były twoje obowiązki. To sekcje w której możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami i przekonać pracodawcę, że jesteś kandydatem którego szuka. Na tej podstawie podejmie decyzję o zaproszeniu cię na rozmowę o pracę. Potrzebujesz stworzyć profesjonalne CV, sprawdź nasz kreator CV


Co wpisać w sekcji doświadczenia zawodowego w CV? Przykładowe wpisy historii zawodowej.

Wpis doświadczenia zawodowego składa się z następujących elementów:

 • nazwa stanowiska,
 • nazwa firmy,
 • okres pracy (podaj rok i miesiąc rozpoczęcia i zakończenia pracy, jeżeli dalej pracujesz koniecznie to zaznacz),
 • opis obowiązków i osiągnięć.

Uzupełniając swoją historię zatrudnienia powinieneś wymienić swoje doświadczenie od najnowszego do najstarszego stanowiska pracy. Dzięki temu rekuruterzy mogą łatwo ją prześledzić.

Przykład:

Główna księgowa w BiznesCorp (05.2020 - 07.2023)

Obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji finansowej
 • tworzenie raportów i omawianie bieżącej sytuacji finansowej z zarządem

Osiągnięcia:

 • podjęłam kroki i optymalizacje pozwalające na obniżenie kosztów operacji o 20%

Co wpisać, a czego nie wpisywać do doświadczenia zawodowego w CV?

Doświadczenie zawodowe powinno zawierać ostatnie 10 - 15 lat twojej kariery zawodowej. Pamiętaj, że na jego podstawie pracodawca stwierdzi, czy nadajesz się na dane stanowisko. Jeżeli twoja historia zatrudnienia odbiega od wymagań idealnego kandydata, mimo dobrego CV, twoje podanie może zostać odrzucone.

Często ubiegający się o pracę starają się ukryć w jakiś sposób nieatrakcyjną dla przyszłego pracodawcy część swojej kariery zawodowej opisywanej w doświadczeniu zawodowym. Do elementów tych należą m.in.:

 • prace dorywcze - w tym wypadku najlepiej skumulować wszystkie prace dorywcze w jeden wpis, przykładowo:
Prace dorywcze (02.2019 - 09.2019)

Praca m.in. dostawcy pizzy, kuriera. Do obowiązków należało sumienne wykonywanie powierzonych prac. Praca w systemie zadaniowym.

 • dziury w historii zatrudnienia - jeżeli przerwa między kolejnymi etapami kariery zawodowej była dłuższa niż 3 - 6 miesiące, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że rekruter spyta o przyczynę. Najlepiej wcześniej przygotować sobie odpowiedź na takie pytanie, żeby na rozmowie nie wydać się zaskoczonym.

 • częsta zmiana pracy - obecnie występuje dość duża tolerancja dla takich praktyk, pamiętaj jednak, że pracodawca widząc wiele wpisów w doświadczeniu zawodowym zastanowi się 2 razy czy w ciebie inwestować skoro prawdopodobnie długo u niego nie popracujesz.

Pamiętaj! Do CV wpisz elementy twojego stanowiska pożądane w firmie na które aplikujesz, unikaj takich opisów jak:

 • podstawowe obowiązki na danym stanowisku - wymień najważniejsze,
 • czym zajmuje się firma - opisz swoje osiągnięcia i obowiązki.

Spraw by twoje wpisy doświadczenia zawodowego w CV wypadły autentycznie.

CV to miejsce gdzie masz się pochwalić. Nie bądź więc za skromny, ale unikaj też nic nie znaczących frazesów. Dobre doświadczenie zawodowe powinno potwierdzać twoje umiejętności. Sprawdź jak dobrze opisać umiejętności w CV. Dlatego aby twoje wpisy w historii zatrudnienia wypadły autentycznie staraj się by:

 • jasno i czytelnie opisywały twoje dokonania w porzedniej firmie (dobrze tutaj operować na twardych danych jak np. “zwiększyłem sprzedaż produktu X o 23% w 4 miesiące”)
 • używaj czasowników opisujących akcję jak np. “wynegocjowałem”, “zmniejszyłem”, “podniosłem”
 • jeżeli zostałeś w jakiś sposób wyróżniony w poprzedniej firmie, opisz to np. “wyróżnienie pracownika miesiąca”.

Autor: Marcin | Ostatnia modyfikacja: 15.10.2023